Địa chỉ

Văn phòng chính thức tại Trà Vinh

Số 126 Nguyễn Thiện Thành – Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh

Số điện thoại

Hotline tại cơ quan

0965.855.944 - 0367.955.944

Hộp thư liên hệ

Hãy gởi qua mail của chúng tôi nhé

tuyensinh@tvu.edu.vn